Sale konferencyjne – szkoleniowe i narad – oferta renomowanych marek Białystok

Sale konferencyjne

Sale szkoleniowe i sale narad

Sale szkoleniowe, sale narad, wykładowe i konferencyjne charakteryzują się podobnymi założeniami. Pomieszczenia tego typu powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający wygodne prowadzenie prezentacji w formie audiowizualnej. Ilość i jakość sprzętu powinny być precyzyjnie dobrane do celów jakie mają spełniać, a przy tym uwzględniać czynniki takie jak: wielkość i jasność sali, wielkość audytorium i wiele innych.


Na sale konferencyjną składają się poniższe elementy, w różnych konfiguracjach: oświetlenie i zaciemnienie, klimatyzacja, rzutnik (projektor) i ekran (manualny lub elektryczny), instalacja rzutnika (projektora) – stała, chowana manualne lub elektrycznie, osterowanie wyposażeniem sali (pilot, aplikacja, sterowanie naścienne), nagłośnienie multimedialne oraz systemy komunikacji przewodowe i bezprzewodowe np. mikrofony, pomoce edukacyjne w formie tablic, wskaźników itd.

W ramach usług wykonujemy: • projekt • adaptacje akustyczną (niezbędne przy salach wykładowych) • sprzedaż i instalację sprzętu • zintegrowane sterowanie • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny • przeszkolenie pracowników