Specjalistyczne instalacje audio do muzykoterapii

Instalacje audio do muzykoterapii

Szpitale

Instalacje w szpitalach to przedsięwzięcie, które wymaga wyjatkowej uwagi w doborze sprzętu, który poza oferowaniem wysokiej jakości i trałości, musi również mieścić się w określonym, niewysokim budżecie. Wybierając sprzęt wykorzystywany w placówkach opieki zdrowotnej zwracamy szczególną uwagę na jego przeznaczenie (czy ma być to instalacja specjalistyczna, wykorzystywana do muzykoterapii) czy zestaw wykorzystywany do umilania czasu w poczekalni, zrealizowany w klasycznej formie nagłośnienia którą jest radiowęzeł (instalacja 100V). Tego typu zestaw może pełnić rolę praktyczną, będąc interkomem dytrybuującym informacje głosowe do całego obiektu bądź jego wyodrębionych części. Właściwie wykonana instalacja w ośrodku zdrowia może łączyć się z już istniejącą w budynku siecią i serwerami, przy czym rozszerza go i uzupełnia o nowe możliwości z łatwą obsługą i prostą formą serwisowania. Tego typu instalacja musi być odpowiednio zabezpieczona, cechować się wysoką jakością, trwałością i niską ceną.

Muzykoterapia w ośrodkach zdrowia

Coraz częściej w szpitalach i ośrodkach zdrowia stosuje się muzykoterapię, czyli leczenie dźwiękiem - może to dotyczyć zarówno schorzeń natury fizycznej, psychicznej, jak i emocjonalnej, a efektywność terapii potwierdzona jest licznymi badaniami, dzięki czemu muzykoterapia uznawana jest za dziedzinę medycyny. Wykonując tego typu instalację audio należy zwrócić szczególną uwagę na jakość reprodukcji dźwięku ze wzgledu na to, jak ważną rolę spełnia on w procesie leczenia. Dlatego też polecamy wybór zestawów stereofonicznych o odpowiednio dobranych parametrach akustycznych do warunków, jakie panują w aranżowanym ponmieszczeniu.